Purjelento

Purjelento on lentämistä käyttämällä hyväksi ilmavirtauksia. Purjelentokone hinataan yleensä ylös moottorikoneella, vintturilla tai joskus myös autohinauksella. Nykyään on myös mahdollista varustaa purjekone sisään vedettävällä moottorilla, joka mahdollistaa ilmaan pääsyn omin avuin.Purjelento on vanha keksintö, sillä sitä on harrastettu jo 1930–luvulta lähtien, ja Suomessa se oli maanpuolustuksellisen lentämisen tärkeä edeltäjä aina vuoteen 1944 saakka.Purjelento alkaa siitä, että kone hinataan taivaalle noin 500 metrin korkeuteen, ja sen jälkeen kone irtautuu hinauksesta ja lentäjä etsii sopivan nostavan ilmavirtauksen, jotta pääsisi hieman ylemmäs. Purjelennossa etenemiseen käytetään siis korkeusenergiaa. Kun lentäjä on päässyt haluttuun korkeuteen, on seuraavaksi löydettävä toinen nouseva virtaus, ja näin matka jatkuu.Purjelentokoneella lennettäessä tarvitaan termiikkejä, rinnetuulta, sekä aaltovirtauksia. Termiikkejä tarvitaan ilmassa pysymiseen. Jos lentäjä ei löydä termiikkiä, eli nousevaa ilmavirtausta, on laskeuduttava. Purjelentokoneen nousua voisi vertailla lintuun, sillä myös linnut käyttävät hyväkseen ilmavirtoja nousuissa ja kaarteissa.

Lentäminen harrastuksena on kärsivällisyyttä vaativaa, sillä ihan joka kelillä ei ilmaan nousta, ja joskus joutuu odottamaan pidempääkin sopivaa säätä. Lisäksi purjelento vaatii opettelua siinä kuin muutkin lajit, jotta siitä saadaan irti paras mahdollinen kokemus. Sanotaan, että kun kerran on päässyt kaksipaikkaisen kyytiin liitelemään, on koukussa.Purjelentämiseen tarvitaan tietenkin lupakirja, lääkärintarkastus, sekä purjelennon kurssi, joka koostuu, kuten autokoulussa teoriasta ja lento–osasta. Teoriaosuus on mahdollista suorittaa etäopiskellen tietokoneella verkkoyhteyden kautta. Lennot suoritetaan kaksipaikkaisella koneella, jossa lennonopettaja istuu takana. Opettajalla on myös koneen hallintalaitteet. Kursseja järjestävät ilmailukerhot sekä Suomen Urheiluilmailuopisto, ja jos purjelentäminen kiinnostaa, on mahdollista päästä kokeilemaan lentämistä ympäri maata sijaitsevien kerhojen avustuksella.Purjelentämisessä voi myös kilpailla, ja kilpailut kestävät usein päiviä. Kilpailuja järjestetään kansallisella tasolla, ja ne kestävät yleensä noin viikon, mutta purjelentokilpailuja käydään myös kansainvälisesti, ja ne kestävät noin kaksi viikkoa.