Liikennelentäjän koulutus Suomessa

Lentäjäkoulutus on valvottua ja luvanvaraista toimintaa Suomessa. Työ on vastuullista ja valintakriteerit ovat tästä syystä korkeat. Liikennelentäjät toimivat yleensä matkustajakoneiden kapteeneina. Lentokapteenin työ on tavoiteltu ammatti, sillä lentäjien palkkataso on tunnetusti korkea ja työn kansainvälisyyden vuoksi lentäjien on periaatteessa mahdollista työskennellä missä tahansa maailmalla.Lentäjäkoulutusta Suomessa valvoo Trafi. Koulutusta annetaan tällä hetkellä Suomen ilmailuopistossa, Patriassa ja Salpauslennossa. Näistä opinahjoista ensimmäinen on Finnairin ja valtion yhteisomistuksessa ja kaksi jälkimmäistä ovat yksityisiä kouluja.

Koulutuksen hinta ja kesto

Yksityisissä kouluissa koulutuksen hinta on melko korkea, molemmissa noin 100 000€ kokonaisuudessaan. Suomen Ilmailuopistossa hinta on noin kymmenyksen yksityisten koulujen hinnoista ja sinne hakijoita onkin vuosittain paljon, vain harva kuitenkaan valikoituu kurssille. Kaikissa kouluissa koulutuksen kesto on noin 1,5- 2 vuotta. Kustakin oppilaitoksesta valmistuu noin 20 lentäjää vuodessa ja alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Kiinnostusta koulutukseen lisää myös mahdollisuus työskennellä ulkomailla.

Lentokokemus

Liikennelentäjäksi eli kapteeniksi tarvitaan 1500 tunnin lentokokemus. Monilla lentoyhtiöillä on kuitenkin omia lisävaatimuksia, jokainen lentoyhtiö voi päättää itse henkilön pätevyyden ja soveltuvuuden omien resurssiensa mukaan. Lentoyhtiöillä lentäjät toimivat aluksi harjoittelukapteeneina, jolloin kouluttajakapteeni toimii perämiehenä.Riippuen lentoyhtiöstä, itsenäiseksi kapteeniksi voi päästä muutamassa vuodessa, mutta useimmiten tämä kestää noin neljä vuotta, joskus jopa kymmenen vuotta. Lentokapteeni titteli on Tasavallan Presidentin myöntämä arvonimi henkilölle, joka on ansioitunut ilmailun parissa. Puhekielessä puhutaan usein lentokapteenista, mutta jos tarkkoja ollaan, voi sellaista nimikettä käyttää vain tittelin saaneista.